Regulamentul cu privire la asigurarea populației din grupurile vulnerabile de vârstă reproductivă cu contraceptive

Aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 555 din 16.06.2020 cu privire la asigurarea populației din grupurile vulnerabile de vîrstă reproductivă cu contraceptive. Prevederile Regulamentului sunt aplicate în orice context, inclusiv în cazul situațiilor de criza umanitară, situații excepționale, sau … Detalii

Îndrumar de informare a prestatorilor de servicii în standarde și acreditarea serviciilor în contextul HIV

Broșura „Îndrumarul de informare a prestatorilor de servicii în standarde și acreditarea serviciilor în contextul HIV” „Îndrumarul de informare a prestatorilor de servicii în standarde și acreditarea serviciilor în contextul HIV” este destinat asociațiilor obștești care lucrează cu populațiile cheie. … Detalii