[:ro]Cerere de Ofertă de preţuri[:]

[:ro]

Procurarea Nr. 15

Din: 16.11.2015

Stimaţi Domni, sunteţi invitaţi să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ pentru:

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

  1. În cadrul proiectului: „Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015-2017” (Grantul: MDA-H-PAS), componenta „Centrul de Resurse în domeniul Reducerii Riscurilor” (Nr. 05/SP-H-NFM/2015), finanțat de către Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, recipient principal Centrul PAS, și A.O. „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor din Moldova” (UORN), în calitate de sub-contractor Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ, per unitate, pentru serviciilor de transport pasageri, în cadrul Vizitei de studiu pentru 14 specialiștii din programele de reducerea riscurilor și din Administrația publică locală din R. Moldova, ruta Chișinău (Moldova) – Poltava (Ucraina), perioada 8-12.12.2015 conform listei şi specificaţiilor din Anexa nr 1, care este parte integrantă a acestei cereri de oferte.
  1. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1, va fi adresată şi trimisă la adresa: mun. Bălţi, Str. Victoriei 7A; e-mail: obuzovici@gmail.com;/Fax: (0231) 39332.
  1. Data limită pentru prezentarea ofertelor de preţuri la adresa menţionată în punctul 2 este: 26.11.2015, ora 18.00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încît oferta să fie primită şi înregistrată de către Beneficiar pînă la data şi ora limită menţionată pentru depunere.
  1. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată în punctul 2, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele şi adresa ofertantului, numărul procurării precum şi menţiunea: „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poştă sau

Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

  • fax: oferta trebuie să fie cu semnătură şi ştampilă, iar pe prima pagină va fi indicat numele ofertantului;
  • e-mail: varianta scanată a ofertei de preţuri cu semnătură şi ştampilă.

În ambele cazuri confidenţialitatea informaţiei nu este garantată.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă produsele solicitate mai sus.

Oferta care nu va include specificaţiile indicate în Lot  nu va fi examinată.

Ofertanții trebuie să facă cunoștință cu Codul de Conduită pentru Furnizori (resursele Fondului Global), care poate fi gasit pe http://www.soros.md/documents, iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condițiile Codului sus-menţionat.

  1. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va conţine următoarea informaţie:

a) PREŢUL. Preţul produsului din Lot va fi indicat în lei moldoveneşti şi nu vor fi mai mari decît preţul mediu pe piaţă. Bunurile vor fi prestate la cota TVA 0 (zero) în conformitate cu legislaţia în vigoare.

La semnarea contractului, Beneficiarul va prezenta firmei cîştigătoare setul de documente justificative pentru scutirea mărfurilor de TVA.

b) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 15 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată în punctul 3.

  1. Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor.
  1. Va fi declarată cîştigătoare oferta prezentată de compania care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cea mai mică sumă pe Lot evaluată.
  1. Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă de preţuri şi să ne informaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă de preţuri sau nu.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Oxana Buzovici, coordonator

Telefon/fax: 0231 39332

GSM: 078136160

e-mail: obuzovici@gmail.com;

[:]
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.