Cerere de Ofertă de preţuri

Denumirea: Asociaţiei Obşteşti „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor”

Adresa juridică: mun. Bălţi, str. Pușchin 29/73

Reședința: mun. Bălţi, str. Victoriei 7A

Date de contact: tel. 0231/39332, email: protineret@yahoo.com

Proiect: ”Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015-2017”.

Contract de Grant: № 05/SP-H-NFM/2015

Cerere de Ofertă de preţuri

 

Procurarea Nr. 9

Din: 6.07.2015

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul proiectului: Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015-2017 (Grant: MDA-H-PAS), semnat cu Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, grantul consolidate (GFATM), recipient principal Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), sub recipient AO “Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor”, contractul № 05/SP-H-NFM/2015, din 15.01.2015, Asociaţia Obştească „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ, per unitate, pentru serviciile de deservire a participanţilor la atelierul de Planificare Strategică conform listei şi specificaţiilor, termenilor și condițiilor de livrare, suplimentare din Anexa 1, care este parte integrantă a acestei cereri de oferte.

2. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1, va fi adresată şi trimisă la adresa: mun. Bălţi, str. Puşchin 29/73, e-mail: protineret@yahoo.com; Tel./Fax: 0231/39332.

3. Data limită pentru prezentarea ofertelor de preţuri la adresa menţionată în punctul 2 este: 13.07.2015, ora 16.00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Beneficiar până la data şi ora limită menţionată pentru depunere.

4. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ, indicate în punctul 2, prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa menţionată mai sus. În ambele cazuri confidenţialitatea informaţiei nu este garantată.

De asemenea ofertanții trebuie să ia cunoștință, să fie de acord și să respecte condițiile Codului de conduită a furnizorului, accesând următoarea pagină: http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate_CodeOfConductForSuppliers _Policy_en/

5. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va conţine următoarea informaţie:

i. PREŢUL. Preţul va fi indicat pentru fiecare poziție în parte. Preţul se va calcula în MDL, la cota TVA 0 conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

ii. EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care nu vor avea deviaţii esenţiale de la parametrii specificaţi în p.1, vor fi evaluate prin compararea sumei totale.

Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preţ total evaluat și va fi semnat pe perioada anului 2015.

iii. VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pe toată perioada executării contractului, de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 6 de mai sus.

6. Va fi declarată câştigătoare cea mai avantajoasă ofertă.

7. Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă de preţuri şi să ne informaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă de preţuri sau nu.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Oxana Buzovici, coordonator

Telefon/fax: 0/231/39332

GSM: +373/78136160

E-mail: obuzovici@gmail.com și protineret@yahoo.com

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.