Cerere de Ofertă de preţuri

Denumirea: Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN)

Adresa: mun. Bălţi, strada Victoriei 7a, MD 3100

Date de contact: tel. 0231 39332, email: protineret@yahoo.com, secretariat.uniune@yahoo.com

Proiect: Programului regional „Reducerea riscurilor funcționează – asigurați finațarea”

Contract de Grant: Nr. GF-SR-MOL-04-03/2015 de la 1 aprilie 2015.

Cerere de Ofertă de preţuri

Stimaţi Domni:

sunteţi invitaţi să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ la data de 24-25 martie 2016 pentru următoarele produse:

  1. Lot
DENUMIREA Unit. De de masura
1 Cazarea single pentru o cameră
2 Cazarea duble pentru o cameră
3 Pauza de cafea pentru o persoană
4 Dejun pentru o persoană
5 Prânz pentru o persoană
6 Cina pentru o persoană
7 Arenda sălii pentru o oră
  1. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi adresată şi trimisă la adresa: mun. Bălţi, strada Victoriei 7a, MD 3100, e-mail corinafp26@yahoo.com ; Tel./Fax: 0231 39332
  1. Data limită pentru prezentarea ofertelor de preţuri la adresa menţionată în punctul 2 este: 18.03.2016, ora 12. 00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel, încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Beneficiar până la data şi ora limită menţionată pentru depunere.
  1. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată în punctul 2, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele şi adresa ofertantului, numărul procurării precum şi menţiunea: „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poştă sau curier.

Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

– Fax – 0231 39332 – oferta trebuie să fie semnată şi aplicată ştampila, iar pe prima pagină va fi indicat numele ofertantului;

– prin e-mail – corinafp26@yahoo.com – varianta scanată a ofertei de preţuri cu semnătură şi ştampilă.

În ambele cazuri confidenţialitatea informaţiei nu este garantată.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă produsele solicitate  mai sus.

Oferta care nu va include specificaţiile indicate în Lot nu va fi examinată.

Ofertantii trebuie să facă cunostintă cu Codul de Conduita pentru Furnizori

(resursele Fondului Global), care poate fi gasit pe

http://www.soros.md/documents, iar participarea la concurs va fi calificată

drept acord al furnizorului cu conditiile Codului sus-menţionat.

  1. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă va conţine următoarea informaţie:

I. PREŢUL. Preţurile produselor din Lot vor fi indicate în lei moldoveneşti şi nu vor fi mai mari decât preţul mediu pe piaţă.

II. VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 30 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată în punctul 3.

  1. Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor.
  1. Va fi declarată câştigătoare oferta prezentată de compania care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cea mai mică sumă pe Lot evaluată.
  1. Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă de preţuri şi să ne informaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă de preţuri sau nu.
  1. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Iațco Ala, director

Telefon/fax: 0231 39332

E-mail: protineret@yahoo.com

 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.