Cerere de Ofertă de preţuri pentru selectarea serviciilor de multiplicare

Denumirea: Asociaţiei Obşteşti „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor”

Adresa: mun. Bălţi, str. Pușchin 29/73

Date de contact: tel. 0231/39332, email: protineret@yahoo.com

Proiect: în cadrul componentei: „Centrul de Resurse în domeniul Reducerii Riscurilor” din cadrul Proiectului „Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015-2017”, finanţat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), în cadrul sprijinului financiar al Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei.

Contract de Grant: 05/SP-H-NFM/2015

Cerere de Ofertă de preţuri

Din: 01.11.2017

 

Către _________________________________________________________________________

Stimaţi Domni: sunteţi invitaţi să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:

 1. Lot:
N Direcţia Specificaţii tehnice
1 Multiplicare „МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЯ Полиции в предупреждении и контроль ВИЧ-инфекции в среде групп с повышенным риском инфицирования” –       Imprimare:

§  coperta – color (4/0)

§  interior – color (1/1)

–       Formatul paginii (A5)

–       Numărul de pagini (46), coperta nu este inclusă

–       Densitatea:

§  partea internă și externă (150g)

–       Tiraj – 500 unități

2 Multiplicare „INSTRUCȚIUNE  METODICĂ cu privire la intervenția Poliției în prevenirea și controlul infecției HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare” –       Imprimare:

§  coperta – color (4/0)

§  interior – color (1/1)

–       Formatul paginii (A5)

–       Numărul de pagini (40), coperta nu este inclusă

–       Densitatea:

§  partea internă și externă (150g)

–       Tiraj – 500 unități

 

 1. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1, va fi adresată şi trimisă la adresa: mun. Bălţi, str. Puşchin 29/73, e-mail: obuzovici@gmail.com, cu copie: protineret@yahoo.com; Tel./Fax: 0231/39332, GSM: 069029033.
 2. Data limită pentru prezentarea ofertelor de preţuri la adresa menţionată în punctul 2 este: 07.11.2017, ora 17. 00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Beneficiar până la data şi ora limită menţionată pentru depunere.
 3. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată în punctul 2, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele şi adresa ofertantului, numărul procurării precum şi menţiunea: „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poştă sau curier.

Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

 • Fax – oferta trebuie să fie semnată şi aplicată ştampila, iar pe prima pagină va fi indicat numele ofertantului;
 • prin e-mail – varianta scanată a ofertei de preţuri cu semnătură şi ştampilă.

În ambele cazuri confidenţialitatea informaţiei nu este garantată.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care va include serviciile solicitate mai sus. Oferta care nu va include specificaţiile indicate în Lot nu va fi examinată.

Ofertanții trebuie să facă cunoștință cu Codul de Conduită pentru Furnizori, care poate fi gasit pe http://documents.worldbank.org/curated/en/796061468126898713/Guidelines-selection-and-employment-of-consultants-under-IBRD-loans-and-IDA-credits-and-grants-by-World-Bank-Borrowers, iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condițiile Codului sus-menţionat.

 1. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va conţine următoarea informaţie:
  1. PREŢUL. Preţurile serviciilor din Lot vor fi indicate în lei moldoveneşti şi nu vor fi mai mari decât preţul mediu pe piaţă.
  2. VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 15 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată în punctul 3.
 2. Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor.
 3. Va fi declarată câştigătoare oferta prezentată de compania care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cea mai mică sumă evaluată.
 4. Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă de preţuri şi să ne informaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă de preţuri sau nu.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Oxana Buzovici, specialist

Telefon/fax: 069029033

E-mail: obuzovici@gmail.com

Iaţco Ala, preşedinte,

Asociaţia Obştească „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor”

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.