Cerere de ofertă de prețuri pentru tricou alb, chipiu alb, brățară silicon, pix personalizat și insigna (cu imprimeu)

Din   07  noiembrie   2017

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. Asociația Obștească “Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor “(UORN), în calitate de sub-contractor, implementează componenta ”Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului” implementată de Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă” în calitate de sub-recipient, în cadrul proiectului ”Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova” recipient principal – Centrul PAS, finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB şi Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru procurarea următoarelor servicii/produse, pentru care vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ:

 

Nr. Prod.

(1)

Denumire produs

(2)

 

Cant.

(3)

Preţ unitar

(4)

Valoare Totală

(5=3*4)

Timp livrare

(7)

Lot 1
1 Tricou alb cu imprimeu 100
2 Chipiu alb cu imprimeu 100
Preţ total Lot 1 (TVA 0%)
 
Lot 2
1 Brățară silicon cu imprimeu 2000
2 Pix  personalizat cu imprimeu 1000
3 Insignia cu imprimeu 2000
Preţ total Lot 2 (TVA 0%)

 

NUMELE FURNIZORULUI _______________________________________________________________________________________

Date de contact (tel., e-mail): _________________________________________________________________________________

Semnătură autorizată __________________________       l.ş.

Data: _______________________  2017

2. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în această Anexă, va fi adresată şi trimisă la:

A.O. „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor din Moldova” (UORN)

Adresa: Republica Moldova, Bălți, str. Victoriei 7A

Fax: /+373/ 231 3-93-32

E-mail: maeilona@yandex.com, obuzovici@gmail.com și protineret@yahoo.com

3. Data limită pentru prezentarea ofertelor de prețuri la adresa menționată în punctul 2 este: 14 noiembrie 2017. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către UORN până la data limită menţionată pentru depunere.

4. Ofertele pot fi depuse la adresa indicată în punctul 2, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele şi adresa ofertantului, numărul procurării precum şi menţiunea: „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poştă sau curier.

Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

  • Fax – oferta trebuie să fie semnată şi aplicată ştampila, iar pe prima pagină va fi indicat numele ofertantului;
  • prin e-mail – varianta scanată a ofertei de preţuri cu semnătură şi ştampilă.

În ambele cazuri confidenţialitatea informaţiei nu este garantată.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care va include serviciile solicitate mai sus. Oferta care nu va include specificaţiile indicate în Lot nu va fi examinată.

5. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va conţine următoarea informaţie:

I. Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului. UORN îşi rezervă dreptul de a mări sau micşora cu până la 15% cantitatea de produse şi servicii specificate iniţial fără nici o modificare a preţurilor unitare în alţi termeni şi condiţii. Preţurile serviciilor din Lot vor fi indicate în lei moldovenești și nu vor fi mai mari decât prețul mediu pe piață și trebuie să fie calculat la cota 0 TVA.

II. VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 14 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată în punctul 3.

6. Plățile: Plata va fi efectuată în baza contractului de prestare de servicii, după cum urmează:

50% din valoarea contractului prestare de servicii vor fi achitate în avans, la primirea de către UORN a copiei contractului semnat de către Furnizor;

50% din valoarea serviciilor vor fi achitate după semnarea actului de recepție de către reprezentantul autorizat al UORN.

7. Program de livrare: Livrarea trebuie efectuată în cel mult 20 zile calendaristice de la recepționarea notei de comandă, va fi ridicată de către Cumpărător.

8. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată, prin semnarea actului de predare-primire de către reprezentantul autorizat al UORN. Dacă produsul nu corespunde specificaţiilor, UORN are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

  • de a înlocui produsele furnizate, sau
  • de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

Furnizorul va transmite către UORN documentele care însoţesc produsele:

  • factura;
  • act de predare-primire.

10. Ambalare: furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față la manipularea în timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

11. Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către furnizor, fără nici un cost pentru UORN în termen de 10 zile de la data anunțului de la UORN.

11. Neexecutare: UORN poate anula Nota de Comandă dacă Furnizorul nu livrează produsul în conformitate cu termenii şi condițiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile primită de la Cumpărător, fără a avea vreo obligație față de Furnizor.

12. Evaluarea şi acordarea contractului: ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor.

13. Va fi declarată câştigătoare oferta prezentată de compania care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cea mai mică sumă evaluată.

14. Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă de preţuri şi să ne informaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă de preţuri sau nu.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Oxana Buzovici – Coordonator program, UORN

Tel.: /+373/231 3-93-32,0781-36160

E-mail: obuzovici@gmail.com

Iaţco Ala, preşedinte,

Asociaţia Obştească „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor”

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.