Cerere de Ofertă de preţuri

Cerere de Ofertă de preţuri

Cerere de Ofertă de preţuri

Procurarea Nr.: 6

Din: 04.05.2015

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

  1. În cadrul proiectului: Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015-2017 (Grant: MDA-H-PAS), semnat cu Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, grantul consolidate (GFATM), recipient principal Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), sub recipient AO “Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor”, contractul № 05/SP-H-NFM/2015, din 15.01.2015, Asociaţia Obştească „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ, per unitate, pentru serviciilor de deservire a participanţilor la training-ul național de instruire a trainerilor în Reducerea Riscurilor, conform listei şi specificaţiilor din Anexa nr 1, care este parte integrantă a acestei cereri de oferte.
  1. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1, va fi adresată şi trimisă la adresa: mun. Bălţi, str. Puşchin 29/73, e-mail protineret@yahoo.com; Tel./Fax: 0231/39332.
  1. Data limită pentru prezentarea ofertelor de preţuri la adresa menţionată în punctul 2 este: 05.2015, ora 12. 00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Beneficiar până la data şi ora limită menţionată pentru depunere.
  1. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ, indicate în punctul 2, prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa menţionată mai sus.

În ambele cazuri confidenţialitatea informaţiei nu este garantată.

De asemenea, ofertanții care vor depune oferta de preţ trebuie să respecte Codul de conduită pentru Furnizori al Fondului Global (de văzut Codul în limba rusă:

http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate_CodeOfConductForSuppliers_Policy_ru/ sau Codul în limba engleză: 

http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate Code Of ConductForSuppliers_Policy en/.

  1. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va conţine următoarea informaţie:

PREŢUL. Preţurile serviciilor din Lot vor fi indicate în lei moldoveneşti şi nu vor fi mai mari decât preţul mediu pe piaţă.

VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului din data limită de prezentare a ofertelor.

6.  Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificaţiilor vor fi evaluate prin compararea preţurilor.

7.  Va fi declarată câştigătoare cea mai avantajoasă ofertă.

8.  Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă de preţuri şi să ne informaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă de preţuri sau nu.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Oxana Buzovici, coordonator

Telefon/fax: 0231 39332

E-mail: protineret@yahoo.com

 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.