Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție [ru] Запрос о представлении Письма о намерении

Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție

consultanți pentru elaborarea curriculei de instruire în domeniul Reducerea Riscurilor

În cadrul proiectului: Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015-2017 (Grantul: MDA-H-PAS), finanţat de Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Recipientul Principal: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), Sub-contractor: Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor (UORN), contract nr. 05/SP-H-NFM/2015 din 15.01.2015, implementează componenta „Centrul de Resurse în domeniul Reducerea Riscurilor”.

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor (UORN) invită consultanți (persoane fizice) eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii.

Consultanții interesați trebuie să furnizeze:

  • CV-ul cu informații care indică calificare în prestarea serviciilor de elaborare a curriculei pentru programele de Reducerea Riscurilor (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competență);

Pentru detalii privind Termenii de Referință vă invităm să accesați Anexa ToR.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Consultants Qualification stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

După informaţii suplimentare cu referire la sarcina alocată, vă puteţi adresa:

Buzovici Oxana, coordonator Centrul de Resurse în domeniul Reducerea Riscurilor, UORN

Tel: /+373/ 231-3-93-32,

GSM: /+373/ 69029033,

E-mail: obuzovici@gmail.com

Intențiile de participare vor fi transmise prin fax, poştă (cu mențiunea “Concurs consultanți în dezvoltarea curriculumului în domeniul Reducerea Riscurilor”) sau aduse direct până la termenul limită de 11 septembrie 2015, ora 10:00 la adresa:

Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN)

Municipiul Bălţi, str. Victoriei 7A,

Tel./Fax: /+373/ 231-3-93-32

E-mail: protineret@yahoo.com și obuzovici@gmail.com


Запрос о представлении Письма о намерении

консультантов для разработки учебной программы в области Снижения Вреда

В рамках проекта: „Усиление контроля ВИЧ-инфекции в Республике Молдова”, 2015-2017 (Грант: MDA-H-PAS), финансирован Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, Основной реципиент: Центр политик и исследований в здравоохранении (Центр PAS), Субподрядчик: Союз организаций работающих в области  профилактики ВИЧ и снижения вреда (UORN), в соответствии с Договором № 05/SP-H-NFM/2015, подписанный 15.01.2015, внедряет компонент „Ресурсный Центр в области Снижения Вреда”.

Союз организаций работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда (UORN) приглашает консультантов (физических лиц) имеющих право выразить свое намерение в предоставлении данных услуг.

Заинтересованные консультанты должны предоставить:

  • CV, в которых указано соответствующая информация относительно опыта и квалификации по разработке учебных программ в области Снижения Вреда (описание предоставление аналогичных услуг, опыт работы в аналогичных условиях, возможность участия и компетенции);

Подробную информацию по Техническим Заданиям вы можете получить в Приложении ToR.

Консультант будет отобран в соответствии с методом Квалификация Консультанта установленным Руководством Всемирного банка: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (действующая редакция).

Для получения дополнительной информации о поставленной задачи, пожалуйста, обращайтесь к:

Бузович Оксана, координатор Ресурсный центр в области Снижению Вреда, UORN

тел: /+373/ 231-3-93-32,

GSM: /+373/ 69029033,

E-mail: obuzovici@gmail.com

Намерения принять участие должны быть отправлены по факсу, почте /электронной почте (с отметкой “Конкурсу для консультантов – разработка учебной программы в области СВ”) или принесены непосредственно в офис до 11 сентября 2015, 10:00 по адресу:

Союз организаций работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда (UORN)

м. Бэлць, ул. Победы 7A,

тел./факс: /+373/ 231-3-93-32

E-mail: protineret@yahoo.com и obuzovici@gmail.com

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.