COMPETIȚIE DESCHISĂ pentru finanţarea participării la evenimente internaționale în domeniul HIV/SIDA

În cadrul Programul “Reducerea impactului infecţiei HIV în Republica Moldova”, finanţat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) invită ONG-urile active în domeniul HIV/SIDA, să depună cereri de solicitare a sprijinului financiar complet sau parţial pentru participarea membrilor săi la evenimente internaţionale în domeniul HIV/SIDA (conferinţe, ateliere de lucru, seminare, stagii), în vederea îmbunătăţirii activităţii şi ridicării calificării managerilor, angajaţilor, voluntarilor.

Sunt eligibili pentru finanţare reprezentanții organizaţiilor neguvernamentale apolitice, non-profit, legal constituite în Republica Moldova, active în domeniul HIV/SIDA care prestează servicii de suport persoanelor care trăiesc cu HIV şi populaţiilor cheie.

Nu sunt eligibile pentru participare organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice, religioase, sportive şi asociaţiile profesionale.

Nu vor fi finanţate cererile de participare la seminare ştiinţifice, adunări ale asociaţiilor profesionale, festivaluri şi evenimente culturale, artistice şi religioase, competiţii şi activităţi sportive.

Cererile de participare vor fi recepționate pe toată perioada anului 2013 dar nu mai târziu de 30 Noiembrie 2013. Cererile de participare necesită a fi prezentate cu minim 4 săptămâni înainte de derularea evenimentului.

Decizia, privind asigurarea sprijinului financiar pentru participare la eveniment aparține Comisiei de Evaluare, fiind bazată pe următoarele criterii de selecție:

 • Impactul aşteptat asupra ONG-ului
 • Corelarea evenimentului cu activitatea ONG-ului
 • Experienţa de lucru a solicitantului în cadrul ONG-ului

Solicitanţii vor prezenta un dosar care va conţine:

 • Cerere de participare la evenimente la sfîrșitul mesajului;
 • Invitaţia nominală (cu detalii financiare);
 • Descrierea evenimentului (informaţii despre conţinut, agendă, etc.);
 • Curriculum Vitae al participantului;
 • O scrisoare de motivare în care participantul îşi va expune scopurile şi obiectivele vizitei, rezultatele aşteptate;
 • O scrisoare semnată de preşedintele organizaţiei/membrii Consiliului de administrare prin care se va da o apreciere a activităţii solicitantului în cadrul organizaţiei şi va fi explicată importanţa participării la evenimentul internațional pentru ONG;
 • Informaţie despre organizaţia pe care o reprezentaţi (maximum 1 pagină);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

NOTĂ:

Persoanele pot beneficia de finanţare în cadrul acestui component o singură dată pe an.

Dosarul complet va fi expediat la adresa: Str. Vasile Alecsandri, 99/1, Chişinău MD-2012, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).

Versiunea electronica a dosarului poate fi transmisa la adresele de email: liliana.caraulan@pas.mdcezar@captaciuc@pas.md cu specificarea: „Cerere de finanţare pentru participare la evenimente internaționale”.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.