Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor

Republica Moldova, mun. Bălți,

Str. Victoriei 7/A,

Tel/fax: +373 231 39332,

E-mail: secretariat.uniune@yahoo.comprotineret@yahoo.com