VIZIUNEA UNIUNII:

Externă: O societate tolerantă, empatică și conștientă de problemele complexe de sănătate și sociale ce marchează o viața decentă, care asigură un mediu de suport în vederea respectării drepturilor omului și a accesului echitabil la servicii în R. Moldova.

Internă: Organizație ce promovează activ drepturile omului în contextul sănătății și securității publice, dezvoltă și implementează intervenții inovative sustenabile și calitative ce răspund provocărilor societății în R. Moldova.

MISIUNEA UNIUNII:

Noi, membrii Uniunii creăm un mediu social favorabil și îmbunătățim calitatea vieții oamenilor prin asigurarea respectării drepturilor omului în domeniul sănătății și securității publice în R. Moldova.

GRUPUL ȚINTĂ DE BENEFICIARI

– organizațiile active în domeniul sănătății și securității publice

– tinerii, inclusiv tinerii vulnerabili

– persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare HIV, hepatite virale, ITS și tuberculoză – femei, bărbați, persoane neconforme cu genul (inclusiv adolescenți și adolescente):

– persoanele infectate și afectate de HIV, hepatite virale, ITS și tuberculoză;

SCOPUL UNIUNII

este de a dezvolta şi implementa politici, acțiuni, intervenții și servicii în domeniul sănătății și securității publice în R. Moldova, durabile, accesibile și calitative adresate tuturor grupurilor de persoane ce le necesită femei, bărbați, persoane neconforme cu genul (inclusiv adolescenți și adolescente).

OBIECTIVELE UNIUNII CONSTAU ÎN A CONTRIBUI LA:

– promovarea noilor politici de sănătate și securitate publică în republică;

– promovarea educației medicale, sociale, juridice, ecologice ca facilitare a dobândirii cunoştinţelor care să permită înţelegerea problemelor de sănătate, problemelor sociale, juridice și de mediu în profunzimea şi complexitatea lor.

VALORI

– drepturile omului

– sănătatea

– securitatea

– calitatea vieții

– echitatea de gen

– transparența și responsabilitatea

– parteneriatul

– dezvoltarea continuă

– profesionalismul

– activismul și dedicația

– unitatea și spiritul de echipă

PROIECTE ȘI BUGET UNIUNE 2016-2021

Denumirea proiectului Bugetul grantului Agenția donatoare Perioada de implementare 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14512 - „Asigurarea sustenabilității financiare a Programelor de reducerea riscurilor implementate în RM”
21 300,00 USD
Fundația Soros Moldova
01.01.2016 - 30.06.2017
18 225,00 USD
3 075,00 USD
0,00
0,00
0,00
0,00
14589 - „Politici în domeniul drogurilor în RM: realități și provocări”
18 000,00 USD
Fundația Soros Moldova
01.09.2016 - 31.05.2018
5 460,00 USD
18 225,00 USD
0,00
0,00
0,00
0,00
ECOM
1 800,00 EUR
01.11.2016 - 10.11.2016
1 800,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14742 - „Creșterea capacităților Centrului de Resurse în domeniul reducerea riscurilor”
16 575,00 EUR
Fundația Soros Moldova
22.05.2017 - 15.12.2017
16 575,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14759 - „Abilitarea juridică a comunităților afectate de HIV și SIDA”
49 000,00 USD
Fundația Soros Moldova
01.09.2017 - 31.01.2019
0,00
7 280,00 USD
39 619,00 USD
2 101,00 USD
0,00
0,00
AFEW - Приложение к Договору #AIDS2018EECA/22 от 3 апреля 2017
10 861,28 USD
01.02.2017 – 31.10.2017
10 861,28 USD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AWID
5 908,06 USD
2017
5 908,06 USD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FORTA EGALA
3 200,00 USD
2017
3 200,00 USD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14767 - „Dezvoltarea și promovarea conceptului de implementare a alternativelor în cazul pedepselor asociate drogurilor”
39 992,00 USD
Fundația Soros Moldova
01.11.2017 - 31.05.2019
0.00
2 450,00 USD
31 975,00 USD
5 567,00 USD
0.00
0.00
14897 - „Noi reforme și perspective ale politicilor naționale antidrog în Republica Moldova”
15 810,00 USD
Fundația Soros Moldova
01.10.2018 - 31.05.2020
0,00
0,00
0,00
15 810,00 USD
0,00
0,00
14900 - „Abilitarea juridică a comunităților afectate de HIV și SIDA – etapa II”
59 000,00 USD
Fundația Soros Moldova
01.12.2018 - 31.12.2019
0,00
0,00
0,00
59 000,00 USD
0,00
0,00
NAMATI
5 000,00 USD
2019
0,00
0,00
0,00
5 000,00 USD
0,00
0,00
14978 - ”Abilitarea juridică a comunităților vulnerabile – etapa III”
145 000,00 USD
Fundația Soros Moldova
01.12.2019 - 31.05.2022
0,00
0,00
0,00
3 500,00 USD
47 500,00 USD
49 000,00 USD
14979 – „Umanizarea politicilor antidrog în Republica Moldova prin promovarea măsurilor alternative pedepselor (inclusiv arestului) în cazul persoanelor ce săvârșesc infracțiuni asociate consumului de droguri”
76 099,00 USD
Fundația Soros Moldova
01.11.2019 - 31.12.2021
0,00
0,00
0,00
2 720,00 USD
49 667,00 USD
0,00
15084 - „Calitate și accesibilitate pentru programele de reducere a riscurilor prin fortificarea mecanismelor naționale de finanțare”
15 912,00 USD
Fundația Soros Moldova
01.12.2020 - 30.11.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
826,00 USD
12 608,00 USD
Activități de prevenire HIV în baza strategiei Reducerea Riscurilor și asistență psiho-socială pentru GRSI și PTH din mun. Bălți al Republicii Moldova
907 584,65 MDL
I.P. Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Sănătății
01.07.2020 - 31.12.2020
0,00
0,00
0,00
0,00
912 084,65 MDL
0,00
15058 – „Activităţi de prevenire, identificare timpurie şi referire pentru tratament TB a grupurilor la risc din mun. Bălţi”
109 800,00 MDL
Fundaţia Soros Moldova
01.08.2020 - 31.12.2020
0,00
0,00
0,00
0,00
109 800,00 MDL
0,00
Consolidarea controlului Tuberculozei in Republica Moldova (grant Nr.161/TB-SERV/2020)
177 888,00 MDL
Centru pentru politici si analize in sanatate I.Pr.
01.09.2020 - 31.12.2020
0,00
0,00
0,00
0,00
177 888,00 MDL
0,00
UN WOMEN (Amendment No. 2 to the ISC2020.097)
528 300,00 MDL
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
30.11.2020 - 31.08.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
«ВИЧ инфекция – это не «мишень» для нарушения прав человека», на основании контракт гранта №00109122 от 23.11.2020г.
4 455,00 USD
UNDP
01.01.2021 - 30.06.2021
0,00
0,00
0,00
4 455,00 USD
0,00
0,00
«Ты можешь! Расширение прав и возможностей женщин, живущих с ВИЧ путем внедрения программы менторства»
4 000,00 USD
Asociația Obștească ”Mamele pentru viață”
01.01.2021 - 31.10.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00 USD
Sub-grant agreement No. 01-03/2021-SG-Radian
80 070,00 USD
Eurasian Harm Reduction Association
01.01.2021 - 30.06.2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764 538,36 MDL
Activități de prevenire HIV în baza strategiei Reducerea Riscurilor și asistență psiho-socială pentru GRSI și PTH din Bălți, or. Fălești și or. Ungheni (Nr. CF/UCIMP-UORN/2021/09)
3 233 358,50 MDL
I.P. Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Sănătății
01.01.2021 - 31.12.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 955 597,25 MDL
Fund for Global Human Rights
10 935,00 USD
Fund for Global Human Rights
01.01.2021 - 30.06.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 935,00 USD
Consolidarea controlului Tuberculozei in Republica Moldova (Acord de sub-grant Nr. 012/TB-HIV-SERV/2021)
879 921,00 MDL
Centru pentru politici si analize in sanatate I.Pr.
20.01.2021 - 31.12.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197 016,00 MDL
Organizarea serviciilor mobile de prevenire a infecției HIV și ITS în rândurile GRSI, beneficiari ai programelor de reducere a riscurilor implementata (Nr. CG/MOB-UORN/2021/20)
144 500,00 MDL
I.P. Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Sănătății
01.03.2021 - 31.12.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144 500,00 MDL
CONTRACT FOR PROVISION OF SERVICES № 016/04-2021 (ESCAPE)
1 600, EUR
Alliance Consultancy Limited Liability Company
02.04.2021 - 31.08.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600, EUR
Procurement of Local NGO Services to create two crisis rooms in Ribnita and Balti (left and right banks) that will offer gender sprcific services for women who use drugs, and their children
50 000,00 USD
UNDP
17.06.2021 - 25.05.2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Improve access to legal services to address stigma and discrimination against PLHIV and KPs that also takes into account COVID-19-related inequalities
12 000,00 USD
UNAIDS
15.07.2021 - 31.12.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 992,00 USD
15126 – „Magazinele on-line de comercializare a drogurilor – o provocare pentru siguranța comunitară din municipiul Bălți”
22 750,00 EUR
Fundaţia Soros Moldova
02.08.2021 - 31.12.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 675,00 USD
Extinderea accesului la serviciile de prevenire pentru grupurile cu risc sporit de infectare din nordul Republicii Moldova (Contract nr. 01-05/04 din 26.08.2021)
260 000,00 MDL
Compania Națională de Asigurări în Medicină
01.09.2021 - 24.12.2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00