Duminică se aprind lumânările în Bălți pentru victimele drogurilor – [ru] Воскресенье зажигаются свечи в памяти жертв наркотиков

Duminică se aprind lumânările în Bălți pentru victimele drogurilor – [ru] Воскресенье зажигаются свечи в памяти жертв наркотиков

Pentru a marca Ziua internaţională de prevenire a consumului și traficului ilicit de droguri, Asociația Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți  organizează în jurul zilei de 26 iunie 2015 un șir de acțiuni sociale pentru a informa și sensibiliza populația municipiului Bălți vis-a-vis de problema drogurilor și HIV/SIDA.

Activitățile desfășurate sub sloganul ”Un viitor fără SIDA! Un viitor fără droguri!” vor fi organizate de către Asociația Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți  cu suportul UNAIDS Moldova și a Primăriei mun. Bălți și vor consta din:

  • Acțiunea comunitară de informare a populației generale despre droguri, despre HIV și SIDA, care va avea loc la 28 iunie 2015 la orele 11.00 în piața centrală din fața Moldtelecom, Bălți;
  • Concursul tinerilor chitariști amatori ”Solidari prin muzică!” care va avea loc la 28 iunie 2015 la orele 17.00 în Parcul Central din preajma Primăriei mun. Bălți la monumentul lui Vladimir Vîsoțkii;
  • Întrunire pentru schimb de experiență între comunitățile consumatorilor de droguri din Republica Moldova, inclusiv Transnistria, care va avea loc la 29 iunie 2015 la 11.00 în incinta centrului de asistență integrată a persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV.

Organizatorii acțiunilor descrise consideră că sensibilizarea populației municipiului Bălți vis-a-vis de problema drogurilor și HIV/SIDA va educa responsabilitatea pentru sănătatea proprie, va promova normele etice de comportament faţă de persoanele care trăiesc cu HIV, precum și va oferi oportunităţi  pentru dezvoltarea liderismului, politicilor de pledoarie, parteneriatelor și mobilizarea comunităţii.


Для того, чтобы отметить Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, Молодежь за право на жизнь, Бэлць, организовывают 26 июня 2015, ряд социальных мероприятий для информирования и повышения осведомленности жителей города Бельцы насчет последствия использования наркотиков и насчет ВИЧ / СПИДа.

Мероприятия будут проходить под лозунгом „Будущее без СПИДа! Будущее без наркотиков” и будут организованы организацией Молодежь за право на жизнь, Бэлць, при поддержке Объединенных Наций по борьбе с ВИЧ / СПИДом (ЮНЭЙДС) в Молдове и Примарии мун. Бэлць и будет состоять из:

  • Социальной акции поинформирования населенияо наркотиках, ВИЧ иСПИДа, которая состоится 28 июня2015 года00на площадипередМолдтелеком, Бельцы
  • конкурсмолодыхгитаристов любителей «Солидарны через музыку”, который состоится 28 июня2015 годав 17.00 в Центральном паркевозлеПримариимунБэлцьу памятникаВладимируВысоцкому
  • Встречапо обмену опытоммежду сообществамипотребителей наркотиковв Республике Молдова, включая Приднестровье, которые пройдет29 июня2015 года00в помещенииЦентра интегрированной помощи людям с повышенным риском инфицирования ого

Организаторы мероприятий считают, что повышение осведомленности населения относительно проблемы наркотиков и ВИЧ/СПИДа будет воспитывать ответственность за собственное здоровье, будет содействовать соблюдению  этических стандартов поведения в отношении людей, живущих с ВИЧ, и будет предоставлять возможности для развития лидерства, партнерств и мобилизации сообщества.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.