Invitaţie la licitaţie

Licitaţia Nr.: TDV Centru CDI 001

Data: 15 august 2013

1. Asociaţia Obştescă „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi în cadrul implementării contractului nr. 219/HIV-COF/2012 care prevede acordarea finanţării nerambursabile de către Centrul PAS pentru reparaţia capitală a spaţiului situat pe adresa mun. Bălţi, bl. Victoriei 7A intenţionează să contracteze lucrări pentru care a fost emisă această invitație. În acest sens, ofertanții sunt invitaţi să prezente oferta de preț pentru realizarea lucrărilor de reparația capitală a Centrului de asistenţă integrată a consumatorilor de droguri (302 m2).

2. Lucrările trebuie finalizate în cel mult 6 luni de la data semnării contractului.

3. Caietul de Sarcini a lucrărilor, forma de cotare cât și modelul contractului pot fi achiziționate de către ofertanții interesați, prin transferarea în contul Asociaţiei „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi a unei sume nerambursabile în mărime de 500 lei MDL. Rechizitele bancare pot fi solicitate de la persoana indicată în punctul 8.

4. Fiecare ofertant va depune o singură ofertă pentru tot volumul lucrărilor Toate ofertele prezentate cu încălcarea acestei reguli vor fi respinse.

5. Asociaţia Obştescă „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie şi care a oferit cel mai mic preţ evaluat.

6. Oferta dumneavoastră de preţ exprimată în MDL la cota 0 TVA, trebuie să includă toate cheltuielile aferente lucrărilor.

7. Oferta de preț va fi prezentată în plic sigilat, pe adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Dostoievski 3, Palatul Municipal de Cultură, et. 3, bir. 21.

8. Informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, o puteți obține până la data limită de 22 august 2013 de la:

Ala Iaţco – director de program

Tel: /+373/ 231 61472; /+373/ 79571441

Fax: /+373/ 231 61472

E-mail: protineret@yahoo.com

9. Oferta trebuie depuse în două exemplare până la data limită de 5 septembrie 2013 ora 15:00, conform procedurii menţionate mai sus. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis. Ofertele se deschid în public, în prezenţa reprezentanţilor contractorilor care doresc să participe, pe data de 10 septembrie 2013, ora  15.00  la următoarea adresă:  Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Dostoievski 3, Palatul Municipal de Cultura, bir. 21.

10. La evaluarea ofertelor, Asociaţia Obştescă „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi va stabili pentru fiecare propunere preţul evaluat prin ajustarea ofertei de preţ, cu efectuarea corecţiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferenţă între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;

(b) în cazul în care există o diferenţă între rata unitară şi suma totală pe linie, care rezultă din înmulţirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;

(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

11. Oferta dumneavoastră trebuie să conțină toate obiectele menite pentru reparație și să fie valabilă minim 45 (patruzeci şi cinci) de zile de la data limită de depunere menţionată la punctul 9.

12. Ofertantul care îşi retrage oferta în cursul perioadei de valabilitate şi / sau refuză să accepte contractul, va  fi exclus din lista contractanţilor pentru o perioada de doi ani.

13. Ofertantul trebuie să aibă:

  • experienţă în calitate de prim-contractor în construcţia a cel puţin trei lucrări de aceeaşi natura şi complexitatea în ultimii trei ani;
  • rulajul mediu anual pentru ultimii 3 (trei) ani mai mare de 1 000 000 MDL;
  • resurse pentru finalizarea cu succes a lucrărilor.

14. Ofertanţii vor anexa ofertei următoarele documente:

  • Copiile certificatului de înregistrare a firmei precum şi autorizaţia de a efectua lucrări de genul celor cerute în aceasta ofertă;
  • CV-ul companiei cu informaţii privind experienţa anterioară a firmei şi contracte similare (obiect, valoare);
  • Copia bilanţurilor contabile anuale pe ultimii 3(trei) ani;

Absenţa documentelor menționate poate duce la descalificarea ofertanților.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.