Lansarea Programului de Granturi pentru sectorul neguvernamental de tineret din Republica Moldova

Ministerul Tineretului şi Sportului lansează Programul de Granturi – o formă de susţinere şi dezvoltare a sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar iniţiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidînd în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

La concurs pot participa Organizaţiile neguvernamentale de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi iniţiative de tineret cu impact în politica de tineret atît la nivel regional cît şi naţional.

Prioritate se va acorda proiectelor ce vor promova Participarea tinerilor la viaţa societăţii, accentul punîndu-se pe următoarele aspecte, şi anume:

  • Participarea economică;
  • Participarea civică;
  • Participarea culturală;
  • Participarea la educaţie;
  • Reducerea factorilor de risc   care conduc la marginalizare şi excludere socială.

Tipul activiăţilor care pot fi susţinute sunt următoarele: congrese, conferinţe, schimburi de experienţă bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întîlniri oficiale, seminare, cursuri de instruire, forumuri, concursuri, emisiuni radio şi televizate şi alte acţiuni similare consacrate problemelor tineretului.

Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori naţionali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută   din valoarea totală a proiectului.

Solicitările şi documentaţia de finanţare vor fi depuse în plic închis la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului aflat la adresa: mun. Chişinău,MD-2004, bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt, nr.162, etaj 8, birou 815.   Nu vor fi acceptate dosarele expediate în formă electronică.

Toate proiectele ce au îndeplinit criteriile de solicitare a finanţării vor fi evaluate de către Comisia de examinare şi selectare a proiectelor din cadrul Programului de Granturi, iar în urma obţinerii unui eventual aviz pozitiv din partea Comisiei, Ministerul Tineretului şi Sportului va fi încheiat un contract de finanţare în limita alocaţiilor financiare aprobate de către Comisie. Avînd în vedere condiţiile de participare cît şi caracterul naţional al Programului de Granturi, proiectele depuse vor fi supuse examinării, dacă presupun organizarea unor acţiuni majore care ar aduce beneficii de   politicii de tineret, iar bugetul total al proiectului va depăşi suma de 10 000 lei.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.