Asociaţia Obştească „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi

Asociaţia Obştească „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi

Grup ţintă: consumatorii de droguri injectabile, persoane ce prestează servicii sexuale contra plată

Persoana de contact: Ala Iaţco

Adresa: mun. Bălţi, str. Victoriei 7/A,

Tel./fax: (231) 3 93 32,

e-mail: protineret@yahoo.com,

web: http://tdvbalti.md/

Address: