O nouă oportunitate de promovarea a modului sănătos de viaţă oferită de Asociația “Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți

Asociaţia “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi cu suportul Fundaţiei Est Europene şi a Primăriei mun. Bălţi, pînă la finele lunii iunie 2012, va amenaja în mun. Bălţi un teren de odihnă activă pentru tinerii din cartierul „Gara de Nord”. … Detalii

Cererea ofertelor de preţuri pentru prestarea serviciilor de deservire a participanţilor

Cererea ofertelor de preţuri pentru prestarea serviciilor de deservire a participanţilor în cadrul atelierului «Advocacy şi Planificare strategică pentru Programele de Reducere a Riscurilor implementate în RM” cazare, alimentare, chirie sală. Nr.      2/UORN 2012                                                                      Data: 10 Mai 2012 1. … Detalii

Program de granturi mici: Creşterea implicării sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei (TB)

În scopul organizării activităţilor planificate pentru anul 2012 în cadrul Programului Sănătate Publica, în conformitate cu  proiectul în derulare „Sporirea rolului pacientului și comunității în controlul Tuberculozei în Republica Moldova”, finanţat din Grantul Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei … Detalii

Expres – chestionar cu privire la cunoștințele despre profilaxia tuberculozei (TB)

Expres – chestionarul cu privire la cunoștințele despre profilaxia tuberculozei (TB), administrat studenţilor instituţiilor de învăţămînt din mun. Bălţi a fost desfăşurat în luna martie, 2012, de către Asociaţia “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, filiala Bălţi. Activitatea a fost susţinută … Detalii

Sunt tînăr și optez pentru un Mod Sănătos de Viață

Pentrucă martieestelunaîncaretoată lumeatrebuiesă radiezefrumusețeșisă răspîndeascăbunăvoință,dragostedeviață șisănătate, voluntariiAsociației”Tinerii pentru Dreptul la Viață”, filiala Bălți  au organizat cîteva acțiuni comunitare, implicînd tineri din diferite cartiere ale municipiului. Selectarea cartierelor nu a fost deloc întîmplătoare: în atenția voluntarilor au intrat Centrele Municipale pentru … Detalii

1 40 41 42 43 44 45 46 47