Procurarea Nr 7.

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul proiectelor:

I. „Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015-2017”(Grantul: MDA-H-PAS), finanțat de către Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, recipient principal: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS)

a). componenta „Centrul de Resurse în domeniul Reducerii Riscurilor” (Nr. 05/SP-H-NFM/2015 semnat la 15.01.2015), sub-contractor: Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN)

b). componenta „Fortificarea Comunităților KAP și drepturilor omului” (Acord de finanțare 02/SP-H-NFM/2017 semnat la 30.12.2016), sub-recipient: Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă”, prestator de servicii: Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor (UORN)

II. “Creșterea capacităților Centrului de Resurse în domeniul Reducerea Riscurilor”, (Grantul: MDA-H-PAS, contract de Grant №14742 din 22.05.2017), finanțat de către Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, în baza Acordului nr. 01/SR-H-NFM/2015, semnat între Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) și Fundația Soros-Moldova la 15 ianuarie 2015,

III. Programul regional “Reducerea riscurilor funcționează – asigurați finanțarea!”, contract de grant nr. GF-SR-MOL-04-03/2016 din 01.04.2016, realizat de Rețeaua Eurasiatică de Reducere a Riscurilor (EHRN) și implementat în Republica Moldova de către Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN) cu susținerea financiară a Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei,

Asociaţia Obştească „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ, per unitate, pentru servicii de deservire a participanţilor la instruire conform specificaţiilor tehnice din Anexa nr 1, care este parte integrantă a acestei cereri de oferte și în concordanță cu tabelul prezentat mai jos:

# Denumire proiect / componentă Nr. de instruiri durata  instruirilor Nr. participanți
I. „Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015-2017” (Grantul: MDA-H-PAS), finanțat de către Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, recipient principal: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS)
a). Component „Centrul de Resurse în domeniul Reducerii Riscurilor” (Nr. 05/SP-H-NFM/2015 semnat la 15.01.2015), sub-contractor: Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN) 4 ateliere în medie

3 zile

20
b). Component „Fortificarea Comunităților KAP și drepturilor omului” (Acord de finanțare 02/SP-H-NFM/2017 semnat la 30.12.2016), sub-recipient: Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă”, prestator de servicii: Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor (UORN) 1 atelier 3 zile 25
II. “Creșterea capacităților Centrului de Resurse în domeniul Reducerea Riscurilor”, (Grantul: MDA-H-PAS, contract de Grant №14742 din 22.05.2017), finanțat de către Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, în baza Acordului nr. 01/SR-H-NFM/2015, semnat între Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) și Fundația Soros-Moldova la 15 ianuarie 2015, 3 ateliere 3 zile 25
III. Programul regional “Reducerea riscurilor funcționează – asigurați finanțarea!”, contract de grant nr. GF-SR-MOL-04-03/2016 din 01.04.2016, realizat de Rețeaua Eurasiatică de Reducere a Riscurilor (EHRN) și implementat în Republica Moldova de către Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN) cu susținerea financiară a Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei 2 ateliere 2 zile 15
  1. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1, va fi adresată şi trimisă la adresa: mun. Bălţi, str. Puşchin 29/73, e-mail protineret@yahoo.comși maeilona@yandex.ruTel./Fax: 0231/39332.
  2. Data limită pentru prezentarea ofertelor de preţuri la adresa menţionată în punctul 2 este: 23.06.2017, ora 17.00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către Beneficiar până la data şi ora limită menţionată pentru depunere.
  3. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ, indicate în punctul 2, prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa menţionată mai sus.

În ambele cazuri confidenţialitatea informaţiei nu este garantată.

De asemenea, ofertanții care vor depune oferta de preţ trebuie să respecte Codul de conduită pentru Furnizori al Fondului Global,

de văzut Codul în limba rusă:

 http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate_CodeOfConductForSuppliers_Policy_ru/

sau Codul în limba engleză:

http://www.theglobalfund.org/documents/corporate/Corporate Code Of ConductForSuppliers_Policy en/

  1. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va conţine următoarea informaţie:
  • PREŢUL: Preţurile serviciilor din Lot vor fi indicate în lei moldoveneşti şi nu vor fi mai mari decât preţul mediu pe piaţă.
  • VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului din data limită de prezentare a ofertelor.

Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificaţiilor vor fi evaluate prin compararea preţurilor.

Va fi declarată câştigătoare cea mai avantajoasă ofertă.

Vă rugăm să confirmaţi primirea acestei cereri de ofertă de preţuri şi să ne informaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă de preţuri sau nu.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Oxana Buzovici, manager program

Telefon/fax: 0231 39332 GSM: 069029033

E-mail: obuzovici@gmail.com

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.