[:ro]UNAIDS salută ghidurile noi ale Organizației Mondiale a Sănătății privind utilizarea medicamentelor antiretrovirale/initierea tratamentului ARV [:ru]Лечить всех людей с ВИЧ и предлагать антиретровирусные препараты в качестве дополнительного варианта профилактики людям, подвергающимся «значительному» риску[:]

[:ro]UNAIDS salută ghidurile noi ale Organizației Mondiale a Sănătății privind utilizarea medicamentelor antiretrovirale/initierea tratamentului ARV [:ru]Лечить всех людей с ВИЧ и предлагать антиретровирусные препараты в качестве дополнительного варианта профилактики людям, подвергающимся «значительному» риску[:]

[:ro]

Recomandările noi reprezintă un pas major în atingerea țintelor UNAIDS ce țin de fast track sau impulsionare a răspunsului în controlul HIV și SIDA

GENEVA, 30 Septembrie 2015 — UNAIDS a salutat publicarea de către OMS a noilor recomandări privind utilizarea medicamentelor antiretrovirale ca un pas major spre îmbunătățirea calității vieții persoanelor ce trăiesc cu HIV și reducerii transmiterii virusului.

Ghidurile recomandă ca medicamentele antiretrovirale să fie prescrise imediat persoanelor cărora le-a fost stabilit diagnosticul HIV necătînd la CD4 (CD4 măsoară sănătatea sistemului imunitar).Ghidurile, de asemenea, recomandă ca persoanele care au risc sporit de infectare să aibă acces la profilaxia pre-expunere, ca parte a strategiei combinate de prevenire HIV.

“Aceste ghiduri și recomandări noi sunt foarte semnificative pentru răspunsurile HIV ale țărilor”, a afirmat Michel Sidibé, Director Executiv al UNAIDS. “Medicamentele și instrumentele științifice pe care le avem la dispoziție ne oferă posibilitatea reală de a salva milioane de vieți în anii ce urmează și să rezolvăm problema SIDA către 2030.”

Ghidurile OMS produse cu suportul UNAIDS sunt publicate ca rezultat al cercetărilor și evidenței pe care acestea le implică, în special pe parcursul ultimelor 12 luni.  Acestea includ date obținute din studiile clinice randomizate internaționale – Temprano și START (Timp strategic pentru tratamentul antiretroviral), care au oferit evidență convingătoare a beneficiilor inițierii imediate a terapiei antiretrovirale. Datele din Temprano și START reprezintă o urmare a unor serii de rezultate ale cercetărilor din ultimii cîțiva ani care demonstrează care sunt beneficiile pentru sănătate cînd tratamentul este ințiat cît mai devreme.

Cîteva cercetări realizate în rîndul grupurilor cu risc sporit la infecție HIV au indicat de asemenea, asupra eficienței semnificative a PrEP în reducerea noilor infecții HIV. Ghidurile noi recomandă ca PreP să fie oferit oricărei persoane cu risc sporit de expunere la HIV.

Ghidurile vor permite de asemenea să fie consolidată abordarea Fast Track a UNAIDS, care include atingerea unui set de ținte către 2020. Țintele includ următaorele: 90% din persoanele care trăiesc cu HIV să își cunoască statutul, 90% din persoanele care își cunosc statutul pozitiv HIV să aibă acces la tratament și 90% din persoanele în tratament să atingă supresia încărcăturii virale. Acestea, de asemenea, includ reducerea cu 75% a infecțiilor noi și atingerea 0 discriminare.

“Suntem la răscruce de drumuri în răspunsul nostru în controlul SIDA,” a afirmat Mr Sidibé. “Înțelegem ce funcționează – deci trebuie să prioritizăm oamenii și să respectăm totalmente dreptul lor la sănătate”.

UNAIDS reafirmă importanța respectării dreptului persoanei de a-și cunoaște statutul său HIV și să decidă dacă și cînd să înceapă tratamentul antiretroviral. Deciziile privind prevenirea și tratamentul HIV trebuie să fie bine informate și voluntare.  Distribuirea mai largă și echitabilă a terapiei ARV și PrEP va solicita eforturi mai mari de adresare a barierelor sociale și legale, care inhibă accesul la serviciile de sănătate pentru persoanele care trăiesc cu HIV și populațiile marginalizate cu risc sporit de infectare.

UNAIDS Geneva

http://www.who.int/hiv/en/ (varianta engleza).

[:ru]

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявленным в среду, любой человек, инфицированный ВИЧ, должен начинать лечение антиретровирусными препаратами как можно раньше после постановки диагноза. Своей рекомендацией «лечить всех» ВОЗ снимает все ограничения на соответствие критериям для антиретровирусной терапии (АРТ) среди людей с ВИЧ; отныне все группы населения и возрастные группы соответствуют критериям для лечения.

Расширение применения антиретровирусной терапии основано на недавно полученных результатах клинических испытаний, подтверждающих, что использование АРТ на ранних стадиях способствует сохранению жизни и укреплению здоровья людей с ВИЧ и снижению риска передачи вируса партнерам.

Кроме того, в настоящее время ВОЗ рекомендует предлагать людям, подвергающимся «значительному» риску ВИЧ-инфицирования, профилактическую антиретровирусную терапию. Эта новая рекомендация основана на руководстве ВОЗ 2014 года, в котором мужчинам, имеющим секс с мужчинами, рекомендовалось предлагать комбинированные антиретровирусные препараты для предотвращения ВИЧ-инфицирования (так называемая предэкспозиционная профилактика ПрЭП). Получив дополнительные свидетельства об эффективности и приемлемости ПрЭП, ВОЗ расширяет эту рекомендацию на другие группы населения, подвергающиеся значительному риску ВИЧ-инфицирования. ПрЭП следует рассматривать как дополнительный вариант профилактики, основанной на комплексном пакете услуг, который включает тестирование на ВИЧ, консультирование и поддержку, а также обеспечение доступа к презервативам и безопасному инъекционному оборудованию.

Новые рекомендации в отношении раннего использования АРТ и расширенного предложения ПрЭП содержатся в документе ВОЗ «Руководство по вопросам начала антиретровирусной терапии и предэкспозиционной профилактики ВИЧ». В новом руководстве подчеркивается, что для эффективного осуществления рекомендаций странам будет необходимо обеспечить доступ к тестированию и консультированию в отношении ВИЧ-инфекции, а также поддержку людей, получающих лечение, с тем чтобы они соблюдали рекомендуемые схемы терапии и не прекращали лечения.

Эти рекомендации были разработаны в процессе всестороннего обновления «Сводного руководства ВОЗ по использованию антиретровирусных препаратов для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции». Эти рекомендации выпущены в преддверии публикации полного текста руководства, намеченной на конец этого года, с учетом их потенциального воздействия на общественное здравоохранение.

В соответствии с новыми рекомендациями, число людей, соответствующих критериям антиретровирусной терапии, возрастет с 28 миллионов до всех 37 миллионов человек с ВИЧ, живущих в настоящее время в мире. Расширение доступа к лечению входит в состав нового набора целей, намеченных на 2020 г. и направленных на ликвидацию эпидемии СПИДа к 2030 году. Эти цели включают следующие: обеспечить, чтобы 90% людей с ВИЧ были информированы в отношении своей ВИЧ-инфекции; чтобы 90% из них получали антиретровирусную терапию и чтобы у 90% людей, получающих АРТ, не было выявляемого вируса в крови.

По оценкам ЮНЭЙДС, расширение АРТ на всех людей с ВИЧ и расширение вариантов профилактики может способствовать предотвращению к 2030 г. 21 миллиона случаев смерти, связанных со СПИДом, и 28 миллионов новых случаев инфицирования.

 http://www.who.int/hiv/en/ (английская версия новости).

[:]
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.