Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor anunţă concurs de selectare a 25 parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare comunităților afectate de HIV și SIDA din Republica Moldova.

Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor anunţă concurs de selectare a 25 parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare comunităților afectate de HIV și SIDA din Republica Moldova.

DESCRIEREA POZIŢIEI:

Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor cu suportul Fundației Soros-Moldova intentionează să creeze o echipă de 25 parajuriști specializați de pe tot teritoriul republicii Moldova,  în vederea asistenței juridice primare a comunităților afectate de HIV și SIDA și selectați din mediul acestei comunități sau cu experiență de activitate în programe destinate lor.

Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198-XVI din 27.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.614), parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat, conform Regulamentului de activitate al parajuriştilor aprobat prin Hotărârea CNAJGS nr. 5 din 15.06.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.7-12, art.49).

SARCINILE DE BAZĂ:

 • furnizează informaţii şi oferă consultanţă la solicitarea reprezentanților comunităților afectate de HIV și SIDA, anume consumatorii de droguri injectabile, persoanele care prestează servicii sexuale contra plată, bărbații care întrețin relații sexuale cu alți bărbați, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;
 • mediază, la solicitare, conflictele cu care se confruntă membrii acestor comunităţii;
 • organizează seminare şi lecţii pentru comunitățile vizate pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;
 • oferă informaţii membrilor comunităţilor pentru care activează în scopul prevenirii și depășirii unor probleme de natură juridică sau conflicte;
 • participă, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;
 • direcţionează cazurile în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional;
 • alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al parajuriştilor.

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAŢI:

Experiența: lider, activist din mediul comunităților afectate de HIV/SIDA și/sau deține experiență de interacțiune și activitate cu comunitățile respective în domeniul sănătății publice și drepturile omului.

Studii: juridice incomplete sau studii superioare complete  – nu este cerință obligatorie, dar va constitui un avantaj.

Cunoştinţe şi Abilităţi: cunoştinţe juridice și în domeniul prevenirii HIV, reducerea riscurilor, suport și ingrijiri în domeniul HIV/SIDA, iniţiativă, responsabilitate, capacităţi de comunicare, cunoştinţe elementare de operare la calculator: Office, Internet.

ACTIVITATEA DE PARAJURIST ESTE INCOMPATIBILĂ CU:

 • activitatea remunerată cu atribuţii decizionale în cadrul autorităţilor publice locale;
 • activitatea de funcționar public și funcția de demnitate publică;
 • orice alte funcții sau activități remunerate, fără acordul Consiliului Național;
 • orice alte activități care ar putea pune la dubiu credibilitatea sau poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele sistemului de asistență juridică garantată de stat.

PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Candidatul urmează să depună dosarul de participare la concurs la sediul Uniunii pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor până la data de 27 decembrie 2017.
Dosarul include:

 • cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii și a comunității reprezentate;
 • copia buletinului de identitate;
 • la disponibilitate – diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;;
 • scrisoare de motivaţie;
 • ancheta completată de primarul localităţii sau de către liderul unei asociații obștești active în domeniul HIV/SIDA, reducerea riscurilor, drepturile omului (aici poate fi descărcat Modelul de Anchetă);
 • declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat (formă liberă);
 • declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;
 • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Doar candidaţii preselectaţi vor fi invitaţi la concurs. Despre data și ora desfăşurării concursului candidații preselectați vor fi anunțați suplimentar.

Actele se depun la adresa – mun. Bălți, str. Victoriei 7A, sau la adresele de e-mail protineret@yahoo.com, obuzovici@gmail.com

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.