Începând cu anul 2000 în Republica Moldova se implementează primele programe de Reducere a Riscurilor, care reprezintă măsuri întreprinse în scopul profilaxiei/reducerii consecinţelor medicale, sociale şi economice ce apar inevitabil atunci când omul consumă droguri. Programele de Reducere a Riscurilor sunt susţinute şi promovate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii drept o măsură eficientă de protecţie împotriva infecţiei HIV.

În acest context, în decembrie 2004, 19 organizaţii, implementatoare ale strategiei Reducerea Riscurilor în R. Moldova au decis crearea Uniunii Organizațiilor active în domeniul Reducerea Riscurilor. La 19 noiembrie 2007, Ministerul Justiţiei al R. Moldova a înregistrat această Uniune.

Viziune externă

O societate tolerantă, empatică și conștientă de faptului că HIV și consumul de droguri constituie probleme complexe de sănătate și sociale, care asigură un mediu de suport sub forma accesului la servicii și asistența specializată prin intermediul programelor de reducere a riscurilor, considerate drept intervenții eficiente de ocrotire a sănătăţii publice în R. Moldova.

Viziune internă

Organizație ce promovează activ drepturile grupurilor vulnerabile în contextul HIV și a altor maladii comunicabile, dezvoltă și implementează cu suport financiar și tehnic local, național și internațional intervenții inovative sustenabile și calitative ce răspund necesităților grupurilor vulnerabile, colaborează cu structurile guvernamentale și neguvernamentale active în domeniul sănătății și securității publice.

Misiune

Crearea unui mediu favorabil legislativ, juridic, social, medical și ecologic în societate pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare prin dezvoltarea comunităților date,  prestarea de servicii și promovarea drepturilor acestora și prin consolidarea și extinderea capacităților eforturilor organizaţiilor membre.

Servicii

  • SCHIMBUL DE SERINGI ȘI DISTRIBUIREA MATERIALULUI
  • SERVICII OFERITE DE SPECIALIȘTI
  • TESTAREA LA HIV, SIFILIS, HEPATITA C
  • PREVENIREA SUPRADOZEI
  • PROGRAMA DE TRATAMENT FARMACOLOGIC CU OPIOIDE
  • ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI INSTRUIRE
  • DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT TB
  • DISTRIBUIREA MATERIALELOR INFORMAȚIONALE

Distribuirea seringilor sterile se efectuiază prin: intermediul lucrătorilor sociali, punctul staționar de schimb al seringilor, unitatea mobilă și în farmacii.

Distribuirea șervețelelor cu alcool (Împreună cu seringa se oferă și servețelul cu alcool pentru a minimaliza riscul infctării cu HIV);

Distribuirea prezervativelor (Oferirea prezervativelor pentru prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală);

Distribuirea dezinfectantelor/CDI, LSC (Persoanele din grupul de risc pot beneficia de o serie de dezinfectanți pentru a trata afecțiunile ușoare de sănătate).

Consilierea beneficiarilor de la egal la egal (Contactarea și stabilirea unor relații de încredere cu beneficiarii și este însoțită de schimbul de seringi, distribuirea echipamentului necesar, materiale informaționale, consultații de la egal la egal);

Consultația psihologului (Oferirea consultațiiloe psihologice persoanelor din grupul de risc și rudelor acestora. Consilieri legate de problema HIV/SIDA (fobie, necesităţi de informare); Stress şi depresie; Necesităţi de comunicare; Suport in abandonul consumului de droguri;);

Consultația asistentului medical (Consultații medicale a beneficiarilor vizavi de problemele apărute în urma consumului de droguri și referirea la alte servicii medicale. Acordarea aistenței medicale primare, consilierea pre/post și testarea la HIV);

Consultația asistentului social (Consilierea socială a beneficiarilor și referire la serviciile socialae existente în mun. Bălți și suport în soluționarea problemelor sociale acordate beneficiarilor);

Consultația medicului angiochirurg (Consultă beneficiarii în probleme legate de tromboflebite a vaselor sangvine; edeme; ulcere trofice; polineopatie; varicoză; insuficienţă venoasă cronică);

Consultația medicului dermatovenerolog (Profilaxia și tratament ITS: trihomoniaza, scabia, dermatitele, piodermiile, demadecoza, herpes, micozele);

Consultația medicului ginecolog (Consultații legate de ITS,sănătatea reproductivă, igienă personală);

Consultația medicului angiochirurg (Consultă beneficiarii în probleme legate de tromboflebite a vaselor sangvine; edeme; ulcere trofice; polineopatie; varicoză; insuficienţă venoasă cronică);

Consultația medicului dermatovenerolog (Profilaxia și tratament ITS: trihomoniaza, scabia, dermatitele, piodermiile, demadecoza, herpes, micozele);

Consultația medicului ginecolog (Consultații legate de ITS, sănătatea reproductivă, igienă personală).

Este o componentă importantă în cadrul programelor de reducere a riscurilor. Se realizează în baza testelor rapide pe sînge oferind persoanelor consiliate și testate să-și cunoască statutul.

Componența pachetul nalaxonic - 2 ampule nalaxon, 2 seringi, 1 mască, 2 manuși, 2 șervețele cu alcool, instrucțiune pentru utilizarea corectă a soluției de nalaxon.

Tratamentul presupune administrarea îndelungată a medicamentului în cadrul instituției medicale în combinație cu suportul psiho – social oferind astfel posibilitatea de a îmbunătăți starea fizică și psihologică a persoanei.

Seminare informative planificate săptămînal pentru beneficiarii Asociației cu scopul creșterii nivelului de informare a beneficiarilor programului cu privire la căile de transmitere HIV/ITS, modalităţi de prevenire, dezvoltarea practicilor pentru un comportament, mai puţin ofensiv.

Informarea, identificarea și referirea către diagnostic și tratamentul TB a persoanelor din grupul de risc.

Informarea beneficiarilor despre profilaxia și tratamentul diferitor maladii infecțioase și  referire la serviciile medicale prin intermediul materialelor info.

Ultimile noutăți

Cincisprezece asociații obștești și reprezentanți ai comunității persoanelor consumatoare și dependente de droguri astăzi au batut la ușa Ministerul Justiției al Republicii Moldova și a Guvernul Republicii Moldova

Cincisprezece asociații obștești și reprezentanți ai comunității persoanelor consumatoare și dependente de droguri astăzi au batut la ușa Ministerul Justiției al Republicii Moldova și a Guvernul Republicii Moldova pentru a solicita acțiuni prompte și...

Citeste mai mult ->

Anunțuri și achiziții

Cerere de ofertă – Procurare produse medicale

Data limită de depunere a cererilor  07 septembrie  2021, ora  11.00.   Beneficiar: Asociația Obștească „Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor” Sursa de finanțare: Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din mijloacele...

Citeste mai mult ->

PARTENERI